Ouderraad

De betrokkenheid van ouders is niet meer weg te denken. Doordat uw kind onze school bezoekt, bent u automatisch lid geworden van de Ouderraad. Gedurende schooljaar 2017-2018 zijn we bezig geweest met het opnieuw samenstellen en vormgeven van de Ouderraad.
De Ouderraad is elk schooljaar heel nauw betrokken bij het organiseren en ondersteunen van allerlei evenementen voor de kinderen van onze school, zoals o.a. het Sinterklaasfeest, de Kerstactiviteit, de Paasviering en de schoolreis. Om diverse activiteiten te bekostigen die niet door de overheid worden vergoed, vraagt de Ouderraad een bijdrage. Bij wet is geregeld dat betaling daarvan op vrijwillige basis gebeurt. Tegelijkertijd kunnen deze activiteiten alleen plaatsvinden als alle ouders daadwerkelijk die ouderbijdrage betalen. Deze contributie is jaarlijks € 27,50 per kind. 
De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe mensen die mee willen helpen bij het organiseren van de activiteiten. Heeft u vragen, of wilt u zich aanmelden, stuur dan een mailtje naar info@bsdebaandert-sittard.nl

 

Powered by BasisOnline