Ecsplore


Stichting Ecsplore - onderdeel van PIW Groep - werkt sinds 2009 in de Westelijke Mijnstreek aan het sportieve en culturele klimaat en levert daarmee een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl, sociale ontwikkeling, cognitieve groei en talentontwikkeling van de doelgroepen.

Stichting Ecsplore biedt activiteiten aan op het gebied van sport, educatie en cultuur en werkt in opdracht van een drietal gemeenten: Sittard-Geleen (in samenwerking met Sprint), Schinnen en Stein.
In de uitvoering van de opdrachten spelen de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches een belangrijke rol. De combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches ondersteunen bij het bedenken, organiseren en uitvoeren van programma's en de daartoe behorende activiteiten. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties, zoals scholen, sportverenigingen, culturele organisaties en zorginstellingen. In de uitvoering staat versterking van samenwerking tussen verschillende sectoren en overdracht van kennis en vaardigheden hoog in het vaandel. Bij sommige opdrachten is de ondersteuning door de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches zodanig dat de samenwerkende organisaties na inzet van Ecsplore hun project zelfstandig kunnen voortzetten.
Ecsplore wil met het inzetten van combinatiefuncties en buurtsportcoaches de volgende doelstellingen realiseren:
 • Uitbreiding van brede scholen met een sportaanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.
 • Versterking van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.
 • Stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen.
 • Bevorderen dat de jeugd vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van kunstbeoefening.
 • Stimuleren van een gezonde leefstijl en beweegaanbod voor senioren.
Hoofddoelstelling van de combinatiefunctionaris is het vergroten en versterken van de integratie en participatie in de samenleving op het gebied van sport en cultuur. Om dit te bereiken heeft de combinatiefunctionaris de taak om in de stad en het stadsdeel de relatie tussen verenigingen, instellingen, onderwijs en buurtorganisaties te versterken.
Als school hebben we het meest te maken met het project In Actie, het actief programma voor jongeren van 4 tot 13 jaar in Sittard-Geleen, Schinnen en Stein.
Ecsplore zet sport en bewegen in als middel om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. In de praktijk gebeurt dat onder andere door:
 • Ondersteuning van basisscholen in bewegingsonderwijs, zowel qua beleid als door middel van lesmethodes.
 • Het aanbieden van naschoolse trajecten en activiteiten voor kinderen gericht op sport, bewegen en/of cultuur.
 • Coachingtrajecten voor individuele leerkrachten om het bewegingsonderwijs naar een hoger niveau te brengen.
 • Adviesfunctie voor ICC-ers over kunst en cultuur (educatie).
 • Het (helpen) organiseren van kennismakingsmomenten en proeftrainingen bij sportverenigingen.
 • Het aanbieden van sportieve en culturele activiteiten tijdens schoolvakanties.
 • Het organiseren van sport-, spel- en beweegactiviteiten in de wijk.
 
Bewegen als bouwsteen voor een gezonde leefstijl
Sportstimulering is beweegstimulering. Bewegen is een belangrijk onderdeel wat betreft (publieke) gezondheid, onderwijs en maatschappelijke participatie. In de praktijk praten we steeds meer over leefstijl dan over bewegen. Een leefstijl kent drie kerncomponenten: beweging, voeding en gezond gedrag. De expertise van Ecsplore ligt onmiskenbaar bij de beweegcomponent.
Sport, spel en beweging draagt positief bij:
 • Fysieke ontwikkeling
 • Ontwikkeling actieve leefstijl
 • Sociale ontwikkeling
 • Affectieve ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling.
 
Ook in actie komen? Alle informatie over 'In Actie' lees je op onze speciale website.
Kom in actie en klik hier!

 

Powered by BasisOnline