Missie/Visie


Wij geven vorm aan een school, die een veilige plek is voor iedereen. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen en ouders onze school ervaren als een veilige plaats voor iedereen, met respect voor ieder met zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en eigenschappen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden, dat ze geloof en plezier hebben in eigen kunnen en dat hun nieuwsgierigheid geprikkeld wordt. Wij bieden hen kansen en ruimte om initiatieven te ontplooien. Daarnaast vinden we het belangrijk, dat kinderen zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor datgene, dat zij op school doen, voor hun eigen ontwikkeling.
Daarom vinden wij dat goed onderwijs kinderen moet uitdagen om op verkenning te gaan, zaken uit te zoeken en te ontdekken. Daarbij willen wij kinderen ondersteunen bij datgene dat ze nog niet zonder hulp en op eigen kracht kunnen.
Belangrijk is dat kinderen vertrouwen moeten hebben in een goede afloop van het leerproces.
Onze leerkrachten hebben dat vertrouwen. Vertrouwen in de drang en het vermogen van kinderen om te leren Zij beseffen en accepteren dat het ene kind er langer over zal doen dan het andere en dat niet alle kinderen in staat zullen zijn eenzelfde eindniveau te halen.
De leerkracht zorgt ervoor dat hij of zij een goede relatie heeft met elk kind, zodat het kind dat vertrouwen van de leerkracht als het ware voelt. Dat vertrouwen leidt tot zelfvertrouwen bij kinderen. Zelfvertrouwen, het gevoel hebben dat je opgewassen bent tegen taken die je moet uitvoeren is o.a. basisvoorwaarde voor een goede werkhouding.

Basisschool De Baandert wil kinderen uitdagen en begeleiden. De school wil het kind een omgeving aanbieden die uitnodigt om op onderzoek uit te gaan, alleen of aan de hand van de leerkrachten. We willen bereiken dat het kind steeds voelt dat het wat meer kan, waardoor het zelfvertrouwen krijgt en zich competent voelt. 

Zo zien we de kern van ons werk: werken aan competente en autonome kinderen, die straks competente volwassenen zullen zijn.

Powered by BasisOnline