Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling voor beter onderwijs:
  • 21e-eeuwse vaardigheden
  • Werkhouding en motivatie
  • Meer-en hoogbegaafdheid
  • De sociale groep; uitbreiding op KWINK
  • PLG 
  • Wetenschap en Techniek
  • Integratie onderzoekend en ontwerpend leren binnen de vakgebieden.

Daarbij zijn we aan het onderzoeken hoe we efficiënter de leerlingen kunnen volgen met digitale middelen. Daarbij focussen we ons op overzichten van cognitie, sociaal-emotionele ontwikkeling en vaardigheden. Die moeten ons helpen met zicht op individuele ontwikkelingen, maar ook op groepsontwikkeling en school brede ontwikkelingen d.m.v. trendanalyses, dwarsdoorsnedes en grafieken.

Powered by BasisOnline