Katholieke School

Kath. Basisschool "De Baandert" is, zoals de naam al zegt, een Katholieke school. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van de kinderen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die in de Nederlandse samenleving leven. Wij hebben een verstandhouding met de geloofsgemeenschap die gebaseerd is op wederzijdse dienstbaarheid, waarbij respect bestaat voor ieders eigen verantwoording.

De kerkelijke vieringen van de Eerste Communie en het Vormsel worden door de parochie voorbereid. De algemene behandeling van de thema's Eerste Communie en het Vormsel vindt tijdens de catechese lessen op school plaats. Daarnaast organiseert de parochie bijeenkomsten voor de kinderen, waarin de concrete voorbereiding op de toediening van het sacrament plaatsvindt. De ouders van deze kinderen worden betrokken bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. De school is niet betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van deze sacramenten. 

De Communieviering voor onze leerlingen vindt plaats op Hemelvaartsdag wanneer die niet in de meivakantie valt. Is dat wel het geval, dan wordt er een alternatieve datum vastgesteld door de parochie. U zult daarover dan tijdig informatie ontvangen.

Kinderen, die onze school bezoeken met een andere geloofsovertuiging nemen deel aan de catecheselessen, welke door de groepsleerkracht worden verzorgd. Alle leerlingen participeren aan alle activiteiten die voortkomen uit het aanbod van de school, behalve wanneer onderdelen van dat aanbod leiden tot gewetensbezwaren bij ouders en daar bij de aanmelding ook over is gecommuniceerd. Het staat ouders en kinderen vrij te kiezen voor de deelname aan de toediening van het sacrament van de Eerste Heilige Communie en van het Vormsel. 

Powered by BasisOnline