Gezonde en Toekomstbestendige School

De 4 samenwerkende scholen zijn uit op een toekomstbestendige school, waarin kinderen voorbereid worden voor het leven in een maatschappij die we nu nog niet kennen. Daarin spelen technologie en wetenschap een grote rol. Er zullen beroepen van nu wegvallen en nieuwe beroepen ontstaan. Welke dat zullen zijn, weten we nu nog niet.
Ook hoe het leven in de maatschappij er in de komende jaren uit gaat zien, is nog onbekend. Wel willen we proberen om kinderen mee te geven dat op een zo gezond mogelijke manier te doen en dat het belangrijk is een zo breed mogelijke kennis op te bouwen.

Powered by BasisOnline