Schooltijden

Om 8.15 uur gaan de poorten open en kunnen alle kinderen (eventueel met ouders) naar binnen komen. Tijdens dit inloopmoment is er geen toezicht op de speelplaats en zijn de leerkrachten in de klas om kinderen en ouders te ontvangen. Er is dan bijv. gelegenheid om elkaar de belevenissen van de dag ervoor te vertellen of voor ouders om tussentijdse informatie te geven of afspraken met de leerkracht te maken.
Wij vragen ouders om bij het luiden van de bel om 8.25 uur het schoolgebouw te verlaten, zodat de leerkrachten en kinderen om 8.30 uur met de lessen kunnen starten.

De ochtend eindigt om 12.00 uurLet opOp woensdag is dat om 12.30 uureen kwartier later dan voorheen.

Om 13.00 uur gaan de poorten open voor de middag en om 13.10 uur gaat de bel. Leerkrachten starten met de lessen om 13.15 uur.

De middag eindigt om 15.15 uur.

Powered by BasisOnline