Intern Begeleider

Op onze school hebben we een eigen intern begeleider, Riana Steinschuld.  De intern begeleider
(IB-er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Ze adviseert leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Verder voert ze voortgangsgesprekken met ouders en leerkrachten over de ontwikkeling van het kind.
De IB-er houdt zich ook bezig met handelingsplannen en bewaakt de opbrengsten via het leerlingvolgsysteem.
Soms is er zorg nodig, die door de school zelf niet geboden kan worden en dan wordt er gezocht naar externe hulp. Binnen Kindante kunnen we terugvallen op een eigen zorgloket, dat de processen van hulpverlening al snel op gang helpt. Het komt ook voor, dat er specifieke hulp van externe hulpverleners noodzakelijk is. In al die gevallen is de IB-er de eerste contactpersoon en coördinator.
En tenslotte is de IB-er coach: ze helpt leerkrachten naar een beter klassenmanagement, het toepassen van de juiste didactische/pedagogische handelingen en een uitdagend leerklimaat. 
 

Powered by BasisOnline