Aannamebeleid

Uw kind kan vanaf de dag dat het vier jaar wordt naar de basisschool. Vanaf de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag, wordt uw kind leerplichtig.
Nadat er een kennismakingsgesprek met de locatieleider en/of directieleden heeft plaatsgevonden, kan uw kind ingeschreven worden op onze school. Voor het kennismakingsgesprek kunt u een afspraak maken met de locatieleider via info@bsdebaandert-sittard.nl
Het is handig om bij het kennismakingsgesprek een kopie van het ID-bewijs van uw kind mee te nemen.

Voordat uw kind echt gaat starten, is het mogelijk een aantal proefdagen te volgen. De data voor deze proefdagen worden in overleg met ouders en leerkrachten afgesproken. Ouders en kinderen ontvangen een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus.

Vanaf schooljaar 2018-2019 kunnen nieuwe leerlingen starten op de 1e of 15e van de maand.

Powered by BasisOnline