Medicijngebruik

Als een kind medicijnen gebruikt is het goed om de school daarover in te lichten. Als een kind tijdens de schooluren medicijnen nodig heeft, dan moeten daar heldere afspraken over worden gemaakt. Het is namelijk niet toegestaan dat leerkrachten zomaar de medicatie aan leerlingen overhandigt of toedient. Dus ook als het kind op school ziek wordt, mag de leerkracht geen pijnstillers geven. De school moet zich aan het protocol medisch handelen houden en ouders moeten toestemmingsverklaringen ondertekenen.
 

Powered by BasisOnline