Tussenschoolse Opvang

Overblijven op onze school kan! De organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO) is in handen van een groep vrijwilligers, die ook verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering en het toezicht. De school draagt geen verantwoording voor het overblijven. Wel stelt de school een ruimte ter beschikking. Wel is gebleken, dat het belangrijk is om nauw contact te hebben tussen de TSO-groep en school.
Meer informatie over de TSO vindt u hier.

Powered by BasisOnline